English

میرزا مهدی مدرس آشتیانی

عالم

زادروز: 1268

زادگاه: تهران

وفات: 13 اردیبهشت 1332

محل دفن: رواق حضرت معصومه، قم

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 23 مهر 1379ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد