رسام ارژنگی

اسناد مربوط به خامه انجمن

نحوه‌ی ساخت مجسمه
  • عنوان : نحوه‌ی ساخت مجسمه
  • تاریخ : ۲۳ آبان ۱۳۳۷
  • توضیحات :

    نحوه‌ ساخت مجسمه